Jan Klika - odhady, rozpočty

Oceňování nemovitého a movitého majetku,
kalkulace ve stavebnictví

Vypracování tržního ocenění a znaleckých posudků, kompletní vypracování kalkulací na provádění staveb, ceny stavebních prací.

Oceňování movitého majetku, oceňování vozidel, dopravní a manipulační techniky.
Oceňování inventáře a nábytkového vybavení.

Jan Klika - marketing

Odhady

Liberec
Jablonec nad Nisou
Semily
Hradec Králové
Jičín
Trutnov
Náchod
Mladá Boleslav
Mělník

Jan Klika - odhady, rozpočty

Spolupráce

AirBank, a.s.
BIDLI holding, a.s.
Česká spořitelna, a.s.
ČKOM Česká komora odhadců majetku
PRAG Investment group, a.s.
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond
Raiffeisen bank, a.s.
Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.
Spořitelní družstvo Artesa
Spořitelní družstvo NEY
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.

     Ing. Jan KLIKA, 2002 - 2024, tel.: +420 608 944 943, klika.jan(at)gmail.com, GDPR