Jan Klika - odhady, rozpočty

Oceňování nemovitého a movitého majetku,
kalkulace ve stavebnictví

Vypracování tržního ocenění a znaleckých posudků, kompletní vypracování kalkulací na provádění staveb, ceny stavebních prací.

Jan Klika - marketing

Marketing

Řešení marketingu a kompletní propagace a podpory pro Penzion a restauraci UKO.

Jan Klika - IT, zálohování

IT

Údržba a servis počítačové techniky. Řešení zálohování a podpora firem v IT oblasti.