Jan Klika - odhady, rozpočty

Oceňování nemovitého a movitého majetku,
kalkulace ve stavebnictví

Vypracování tržního ocenění a znaleckých posudků, kompletní vypracování kalkulací na provádění staveb, ceny stavebních prací.

Jan Klika - marketing

Odhady

Liberec
Jablonec nad Nisou
Semily
Hradec Králové
Jičín
Trutnov
Náchod
Mladá Boleslav
Mělník

Jan Klika - odhady, rozpočty

Spolupráce

Česká spořitelna, a.s.
ČKOM Česká komora odhadců majetku
BIDLI holding, a.s.
Spořitelní družstvo NEY
Spořitelní družstvo Artesa
PRAG Investment group, a.s.
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond